Tuomo Seitolan sivut
Tervetuloa

Verkot tulevat

Linkkejä psykologiaan

Linkkejä filosofiaan

   

Filosofian tehtäviä

      

Tehtäviä 22.10. (pe)

      

Lisää pohdittavaa (fil1)

      

Lisää pohdittavaa 2 (fil1)

      

Filosofian kertaus 5.11.

      

Tehtäviä 12-15.11.

      

Keskeiset käsitteet (fil)

      

Fil.teht.19.11.

Linkkejä uskontoon

Teematöitä


Filosofian tehtävät 12.11. (PE) ja 15.11. (MA)
Huom. opettaja sairaslomalla maanantaina, joten voit työskennellä kotona!
Kokeeseen tulevat käsitteet saat ensi tiistain tunnilla, voit jo maanantaina katsoa verkkosivuilta.

Seuraavat väitteet voi tarkistaa sivuilta s. 90-116. Ota kantaa O tai V

1. Kartesiolainen dualismi on nykyisten ihmistieteiden hyväksymä peruskäsite.
2. Berkleyn ajatusta ”oleminen on havaituksi tulemista” voidaan pitää pragmaattisena totuutena.
3. Humen mukaan tosiasialauseet sisältävät aina myös arvorakenteen.
4. Kantin mukaan ihmisillä voi olla vain havaintoihin perustuvaa tietoa.
5. Kantin ajattelua kutsutaan kriittiseksi filosofiaksi.

s.120-130
Valitse tältä alueelta kolme yhteiskuntafilosofisesti merkittävää käsitettä. Perustele valintasi.

s.131-151
Selitä seuraavat käsitteet:

1. Utilitarismi
2. Kollektiivinen henki ”Geist” (>Hegel)
3. Vieraantuminen (>Marx)
4. Nihilismi, yli-ihminen (>Nietzsche)

”Essee etukäteen” ( Valitse yksi tehtävä, jonka palautat viimeistään kokeen yhteydessä! Valitse alustavasti tiistaihin 16.11. mennessä aihe ja laita muutama ajatus ylös!)
>> ”Ansioita”: kytkennät tunnettujen filosofien ajatteluun ja filosofiset käsitteet.

1. Millä tavoin yksilö/yhteiskunta voi hyötyä filosofiasta?
2. Aristoteles toteaa: ”Filosofia näyttää tarjoavan hämmästyttäviä nautintoja.” Mitä Aristoteles
mahtaa tarkoittaa?
3. Miksi maailman hahmottaminen ”mielekkääksi kokonaisuudeksi” saattaa nykyaikana olla
vaikeaa?
4. Pohdi käsitettä ”itsenäinen (autonominen) ihminen”. Voiko filosofia lisätä autonomiaa?
5. Tarkastele ontologisia kysymyksiä.
6. Pohdi determinismin ongelmaa. (>indeterminismi)
7. Pohdi taiteen merkitystä. (filosofinen näkökulma!)
8. Pohdi vähintään yhtä seuraavista käsitteistä: tieto, totuus, kauneus, oikeudenmukaisuus,
yhteiskunta, vapaus, vapaa tahto, velvollisuus, rohkeus, aitous, tasa-arvo.
9. Pohdi: havainnot ja maailma.
10. Tarkastele valitsemasi filosofin merkitystä/ajattelua
11. Skepsis osana maailman hahmottamista.
12. Hyvän elämän (tai maailman) pohdintaa – esim. hedonismi/utilitarismi, etuoikeudet jne
13. Tiede, kehitys ja tavoitteet
14. Arvot ajattelun rakenteina
15. Oman ajatteluni rakenteita
16. Vastaa kolmeen kohtaan kunnolla pohdiskellen!
a. Saavut astronauttina tuntemattoman galaksin vielä tuntemattomammalle planeetalle. Mihin
periaatteisiin tukeutuen tutkit planeettaa? Mihin perustuen epäilet kykyäsi saada
”objektiivista tietoa” tutkimastasi planeetasta?
b. Platon ja Aristoteles menevät McDonaldsiin, tilaavat Big Macit (se
kaksikerroshampurilainen). Linja sattuu olemaan tyhjä ja odotellessaan ruokaa filosofit
päätyvät kinastelemaan ”bigmäkin” olemuksesta. Kahden neron käsitykset poikkeavat,
mutta kuinka? Mihin he perustavat ajatuksensa? Missä on heidän käsitystensä erot?
c. Kaikki tietävät, miltä joulupukki näyttää. Vain harvat uskovat että joulupukki on olemassa.
Kuinka selität ristiriidan?
d. Fakta tarkoittaa totuutta. Mutta fakta muuttuu ja kehittyy? Totuus on siis muuttuva ja
kehittyvä. Kuinka selität että totuus muuttuu?Tulosta tämä sivu / Print this page

© Tuomonsivut
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003