Tuomo Seitolan sivut
Tervetuloa

Verkot tulevat

Linkkejä psykologiaan

Linkkejä filosofiaan

   

Filosofian tehtäviä

      

Tehtäviä 22.10. (pe)

      

Lisää pohdittavaa (fil1)

      

Lisää pohdittavaa 2 (fil1)

      

Filosofian kertaus 5.11.

      

Tehtäviä 12-15.11.

      

Keskeiset käsitteet (fil)

      

Fil.teht.19.11.

Linkkejä uskontoon

Teematöitä


Filosofian kertaus 5.11.2004 >palautus ma 8.11.

Ota kantaa seuraaviin väitteisiin O tai V siten että osaat tarvittaessa perustella näkemyksesi.
Huom! Kaikki väitteet eivät ole yksinkertaisen selviä!

1. Filosofiassa kysymyksillä on vähintään yhtä suuri merkitys kuin vastauksilla.
2. Epistemologia tutkii pääosin olemassaoloon liittyviä kysymyksiä.
3. Filosofian syntyyn vaikutti yhteiskunnallinen velvoite käytännön ajatteluun.
4. Antiikin filosofiassa jumalat olivat tapahtumien ja ilmiöiden selittävä tekijä.
5. Sofistit olivat oman aikansa anarkisteja.
6. Sokrateen mukaan epäoikeudenmukaisuuden hyväksyminen perustuu yksilön subjektiiviseen tilannearvioon.
7. Platonin mukaan ideoiden maailman on välttämättä oltava olemassa.
8. Platon korosti mahdollisimman vapaata yhteiskuntaa.
9. Substanssia koskevat kysymykset ovat erityisen yksinkertaisia.
10. Aristoteleen mukaan ihminen ohjautuu väistämättä kohti hyvää elämää.
11. Keskiajan filosofia painotti, että on järkevää uskoa Jumalaan.
12. Filosofian näkökulmasta ihminen voi olla muutakin kuin ihminen.
13. Voluntarismi rajaa pois vapaan tahdon mahdollisuuden.
14. Dogmaattinen tietokäsitys on rakenteeltaan kriittistä.
15. Descartesin mukaan kaikki olemisen muodot voivat olla harhaa.Tulosta tämä sivu / Print this page

© Tuomonsivut
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003