Tuomo Seitolan sivut
Tervetuloa

Verkot tulevat

Linkkejä psykologiaan

   

Psykologian tehtäviä

      

PS 1 tehtäviä

         

PS 1 keskeiset asiat

      

PS 2 tehtäviä

      

PS 3 tehtäviä

      

PS 5 tehtäviä

Linkkejä filosofiaan

Linkkejä uskontoon

Teematöitä


PSYKOLOGIA 1 > keskeisiä asioita

LUKU 1
A. johdanto > s.10-16
B. toiminnan tutkiminen > s.23-37
>huom. tutkimustehtävä
Tee tutkimussuunnitelma erilliselle paperille (>kerätään).
Mitä tutkisit ja miten?
Määrittele tutkimuksen idea ja tavoitteet ja tutkimukseen soveltuvat menetelmät.
Kuvaa lyhyesti tutkimustilannetta tai anna muutama esimerkki tutkimukseen liittyvistä kyselomakkeen kysymyksistä tai haastattelukysymyksistä.
Palautus pe 24.9.
Esim. miten tutkisit väkivaltaa sisältävien piirrettyjen filmien vaikutusta 3-5 vuotiaiden lasten käyttäytymiseen?
Huom. voidaan tehdä myös parityönä!

LUKU 2
A. ymmärrä: toiminnan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen perusta (>muodostavat kokonaisuuden!)
> ei kysytä A-koetta s. 63>, ei myöskään kaavioita s.39 ja s.59

LUKU 3
SISÄISTEN MALLIN MERKITYS TOIMINNAN OHJAAMISESSA

LUKU 4
A. oppiminen
> mikä ei ole oppimista
> mallioppiminen
> kognitiivinen oppiminen
> mitä opitaan
> keskeiset opiskelustrategiat, s.110>

TEEMA > SYÖMISHÄIRIÖT
miksi psykologiassa on keskeistä tarkastella toimintaa fyys, ps ja sos rakenteista?

MISTÄ MINÄ RAKENTUU?!

ESSEE
pohdintaa, esimerkkejä, asiaan liittyviä käsitteitä > toiminnan analysointia
> syitä ja seurauksia
> esim. riittävä uni
- oppiminen?
- tiedon käsittely?
- tarkkaavaisuus?
- sosiaaliset tilanteet? jne
> esim. esiintymisjännitys
- fysiologiset toiminnot?
- palaute?
- minäkäsitys?
- harjoittelu? jne

KESKEISET KÄSITTEET

AJATTELE / SOVELLA!

- hallintakeinot
- itsetunto
- minäkäsitys (minäkokemus)
- psyykkinen itsesäätely (huom. myös psyykkinen tasapaino)
- mielekkyysperiaate
- mielikuva
- palaute
- psyykkinen työ
- puolustusmekanismit
- ristiriita
- sisäinen malli
- sosiaalinen (> ympäristö)
- asenne
- rooli
- tiedon käsittely
- havaintokehä
- tunne (emootio)
- tarkkaavuus (tarkkaavaisuus)
- vuorovaikutus
- toimintamallit (>kehät, strategiat)
- tavoitteet (>huom. motivaatio)Tulosta tämä sivu / Print this page

© Tuomonsivut
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003