Tuomo Seitolan sivut - Ajattele-siis ole!


1. Mitä filosofinen keskustelu mielestäsi on?
2. Mistä hyvä elämä rakentuu?
3. Millainen on hyvä yhteiskunta?
4. Mitä substansseilla tarkoitetaan?
5. Poimi mielestäsi kolme olennaista tietoa Platonista ja Aristoteleesta.
6. Selvitä loput monisteen käsitteistä ja pohdi monisteessa olevia teemoja.
(HUOM. TÄSSÄ MONISTE!)
A.
Tässä listassa on muutamia tärkeitä filosofisia käsitteitä. Pyri selvittämään niin monen käsitteen sisältö kuin ehdit (vaikka yhdenkin!). Osaatko soveltaa käsitteitä, esim. selittää jotakin käsitteiden avulla tai kytkeä käsitteet johonkin yhteyteen?
abstrakti
argumentti
determinismi
absoluuttinen
relativistinen
objektiivinen
subjektiivinen
rationalismi
idealismi
realismi
metafysiikka
ontologia
paradoksi

B.
Mitä ajatuksia seuraavat asiat herättävät mielessäsi? Esim. kirjoita jokin ajateltu lause, kysymys, pohdinta jne johon kyseinen sana sisältyy! (Vaikka yksikin!)
.valta
tieto
järki
viisaus
usko
kaaos
aika
propaganda
tiede
elämä
.vapaus

LISÄÄ POHDITTAVAA!!!!!
Tutustu kirjasi ja linkkien pohjalta keskiajan filosofiaan.
Nosta esille kolme tärkeää näkökulmaa ajanjaksosta. Siis mitä filosofiassa (ja ihmisen maailmasuhteessa) tapahtui!?


© Tuomonsivut
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com